Gegevensbeschermingsverklaring

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Basisinformatie

Als beheerder van deze pagina’s nemen wij, Fleck GmbH, de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Persoonsgegevens worden op onze websites en bij het gebruik van onze diensten alleen verzameld voor zover noodzakelijk en verwerkt voor een specifiek doel. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden of andere aan u gekoppelde gegevens.

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst staat.

 

Gegevensverzameling op onze website

Verantwoordelijke instantie in de zin van de AVG:

Fleck GmbH
Industriestr. 12
45711 Datteln

Telefoon:+49 2363 / 9123-0
Fax : +49 2363 / 9123-80
E-mail:

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Voor suggesties en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook per e-mail of brief contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Datenschutz Consult Bernd Schulz
Endelner Weg 205 a
46286 Dorsten

Telefoon: +49 2369 / 2080428
E-mail: datenschutz@fleck-dach.de

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Cookie-instellingen

 

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt gepresenteerd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Voor verdere vragen over het onderwerp Gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derde aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

 

2. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als website-exploitant stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van openbaar gemaakte contactgegevens in het kader van onze wettelijke vermeldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals door spam-emails.

 

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
Cookies

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u cookies alleen in individuele gevallen toestaat, of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (zoals de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG.

 

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u ingevoerde contactgegevens, voor het verwerken van de vraag en voor vervolgvragen door ons opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De gegevens die u invult in het contactformulier worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a, AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping werd uitgevoerd.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Matomo

Om de toegang van bezoekers tot deze website statistisch te analyseren, maken wij gebruik van de software “Matomo” (www.matomo.org), een dienst geleverd door InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. De software plaatst een cookie (een tekstbestand) op uw browser, waarmee uw browser kan worden herkend. Als subpagina’s van onze website worden bezocht, worden de volgende gegevens opgeslagen:

– het IP-adres van de gebruiker, afgekort met de laatste twee bytes (geanonimiseerd)

– de bezochte subpagina en het tijdstip van toegang

– de pagina vanwaar de gebruiker op onze website is gekomen (referrer)

– welke browser met welke plugins, welk besturingssysteem en welke schermresolutie is gebruikt

– de tijd die op de website is doorgebracht

– de pagina’s die zijn bezocht vanaf de bezochte subpagina

De met Matomo verzamelde gegevens (inclusief uw afgekorte IP-adres) worden opgeslagen op onze eigen servers. Ze worden niet doorgegeven aan derden.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a, AVG en ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f, AVG om ons advertentieaanbod op basis van uw gebruikersgedrag voortdurend te optimaliseren.

We hebben de gegevens nodig om het surfgedrag van gebruikers te analyseren en om informatie te verkrijgen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van de website. Dit stelt ons in staat om de website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te optimaliseren. Deze doeleinden vormen onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f, AVG. Door het IP-adres te anonimiseren, houden we rekening met het belang van de gebruiker bij de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden nooit gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevens.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval gebeurt dit automatisch na 13 maanden.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden. Meer informatie over Matomo’s gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsregels vindt u op: https://matomo.org/privacy/

 

4. 8. PLUG-INS EN TOOLS
YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google beheerde site YouTube. De beheerder van deze sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze websites bezoekt waarop een YouTube-plugin is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u zich af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a, AVG vereist.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online aanbiedingen op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a, AVG vereist.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

5. APARTE INFORMATIE
Bepalingen voor deelnemers aan het seminar

Hieronder informeren wij u in overeenstemming met art. 13, 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU (EU AVG) voor welke doeleinden uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en welke rechten er voor u zijn.

 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Fleck GmbH

Industriestr. 12

45711 Datteln

Telefoon:+49 2363 / 9123-0

E-mail:

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Consultant gegevensbescherming Bernd Schulz

Endelner Weg 205 a, 46286 Dorsten

Telefoon: +49 2369 / 2080428

E-mail: datenschutz@fleck-dach.de

 

3. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de wettelijke basis voor de verwerking

Bij het geven van seminars en cursussen verwerken we gegevens voor de nakoming van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1, punt b, AVG, bijvoorbeeld in het kader van registratie of in verband met het beheer van kwalificatiecertificaten), voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG, bijvoorbeeld bewaarplichten onder handels- en belastingwetgeving in overeenstemming met art. 257 HGB en art. 147 AO), om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen (art. 6, lid 1, punt f, AVG, bijvoorbeeld om juridische claims te doen gelden en verdediging bij juridische geschillen) en op basis van toestemming van de betrokkene (art. 6, lid 1, punt a, AVG, bijvoorbeeld openbaarmaking van gegevens aan derden en het maken van foto’s).

 

4. Bronnen en categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die wij, in de context van het leggen van contact en onze zakelijke relatie, van u of van derden, bijvoorbeeld uw werkgever, ontvangen voor bijvoorbeeld de verwerking van een aanvraag of een bestelling.

Relevante persoonsgegevens zijn in het bijzonder persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, adres, bankgegevens, factuuradres) en andere contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres, naam en contactgegevens van de werkgever).

 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Toegang tot de gegevens hebben die afdelingen binnen het bedrijf die deze gegevens nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook door ons ingezette opdrachtverwerkers kunnen in overeenstemming met art. 28 AVG gegevens voor deze doeleinden verwerken, bijvoorbeeld IT-serviceproviders en cloudproviders.

Buiten het bedrijf kunnen gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners, autoriteiten, belastingadviseurs, kredietinstellingen, incassobureaus en advocaten.

 

6. Doorgifte aan een derde land (buiten de EU/EER) of aan een internationale organisatie

Overdracht naar een derde land vindt niet plaats en is niet gepland.

 

7. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen en de criteria voor het bepalen van deze duur

De vereiste persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven termijnen opgeslagen. Overeenkomstige bewijs- en bewaarverplichtingen vloeien voort uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daarin gespecificeerde bewaar- en documentatietermijnen bedragen maximaal tien jaar. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist.

 

Naast de bovenstaande informatie vindt u hieronder een overzicht van uw overige rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Recht op informatie over de betreffende persoonsgegevens (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG), wissen (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 AVG)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)
 • Recht om uw toestemming op elk moment te herroepen, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken (art. 7 (3) AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

 

Voor het tot stand te brengen, het uitvoeren of implementeren van de zakelijke relatie of voor precontractuele maatregelen maken we in principe geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met art. 22 AVG. Mochten we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren of om uw toestemming vragen als dit wettelijk verplicht is.

 

Bestaat er een verplichting om gegevens te verstrekken?

In het kader van de contractuele relatie of van een contractinitiatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het initiëren, uitvoeren en beëindigen, en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract voor het seminar in principe niet met u afsluiten of uitvoeren.

 

Aparte informatie over uw recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

Volgens art. 21, lid 1, AVG heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging).

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de verwerking ten behoeve van directe reclame wordt uitgevoerd, heeft u op grond van art. 21, lid 2, AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar of op andere rechten van betrokkenen, is een kennisgeving in tekstvorm voldoende. U kunt ons schrijven of contact met ons opnemen via e-mail.

 

Bepalingen voor zakelijke partners

Hieronder informeren wij u in overeenstemming met art. 13, 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU AVG) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Fleck GmbH

Industriestr. 12

45711 Datteln

Telefoon:+49 2363 / 9123-0

E-mail:

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Consultant gegevensbescherming Bernd Schulz

Endelner Weg 205 a, 46286 Dorsten

Telefoon: +49 2369 / 2080428

E-mail: datenschutz@fleck-dach.de

 

3. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de wettelijke basis voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering en nakoming van een contract en voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1, punt b, AVG, bijvoorbeeld in verband met het initiëren, uitvoeren en beheren van opdrachten), om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c, AVG, bijvoorbeeld naleving van commerciële en fiscale bewaarplichten op grond van art. 257 HGB en art. 147 AO), om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen (art. 6, lid 1, punt f, AVG, bijvoorbeeld opslag van gegevens gedurende een redelijke periode voor acquisities of voor het geldend maken van juridische claims en verdediging bij juridische geschillen) en op basis van toestemming van de betrokkenen (art. 6, lid 1, punt a, AVG, bijvoorbeeld openbaarmaking van gegevens aan derden, evaluatie voor marketingdoeleinden of reclame per e-mail).

 

4. Bronnen en categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die we in de context van het leggen van contact en onze zakelijke relatie, bijvoorbeeld voor het verwerken van een aanvraag of een opdracht, van u ontvangen of verzamelen uit openbare bronnen zoals handelsregisters, het internet en telefoongidsen of van derden zoals krediet- of kredietagentschappen of zakelijke partners.

Relevante persoonsgegevens zijn in het bijzonder persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, adres, bankgegevens, factuuradres, fiscaal nummer of btw-nummer) en andere contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres). Daarnaast kan het ook gaan om contract- of ordergegevens (bijvoorbeeld verkoopgegevens, ordervolume), informatie over uw financiële situatie (bijvoorbeeld kredietwaardigheidsgegevens) en persoonsgegevens (zoals beroep, functie, taken en bevoegdheden), evenals andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de bovengenoemde categorieën. In individuele gevallen worden ook apparaatgegevens zoals naam en IMEI-nummer geregistreerd.

 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Binnen het bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot de gegevens die de gegevens nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om onze legitieme belangen te behartigen (bijvoorbeeld verkoop). Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die aan ons gelieerd zijn, voor zover dit toegestaan is binnen het kader van de doeleinden en rechtsgrondslagen die onder punt 3 van dit informatieblad over gegevensbescherming worden beschreven. Ook door ons ingezette opdrachtverwerkers kunnen in overeenstemming met art. 28 AVG gegevens voor deze doeleinden verwerken, bijvoorbeeld IT-dienstverleners, cloudproviders en verwijderingsbedrijven op het gebied van gegevensvernietiging. Alle dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Het doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten het bedrijf gebeurt alleen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bedrijven in de logistieke sector, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, belastingadviseurs, accountants, kredietverstrekkers en financiële dienstverleners, kredietbureaus, incassobureaus, advocaten en autoriteiten zijn. In dergelijke gevallen wordt informatie aan deze bedrijven of personen doorgegeven om hen in staat te stellen de verwerking voort te zetten.

 

6. Doorgifte aan een derde land (buiten de EU/EER) of aan een internationale organisatie

Overdracht naar een derde land vindt niet plaats en is niet gepland.

 

7. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen en de criteria voor het bepalen van deze duur

De vereiste persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van het bestaan van garantie- en waarborgclaims. Daarnaast worden persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen. Overeenkomstige bewijs- en bewaarverplichtingen vloeien voort uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daarin gespecificeerde bewaar- en documentatietermijnen bedragen maximaal tien jaar. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist.

 

Naast de bovenstaande informatie vindt u hieronder een overzicht van uw overige rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Recht op informatie over de betreffende persoonsgegevens (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG), wissen (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 AVG)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)
 • Recht om uw toestemming op elk moment te herroepen, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken (art. 7 (3) AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

Voor het tot stand te brengen, het uitvoeren of implementeren van de zakelijke relatie of voor precontractuele maatregelen maken we in principe geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met art. 22 AVG. Mochten we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren of om uw toestemming vragen als dit wettelijk verplicht is.

 

Bestaat er een verplichting om gegevens te verstrekken?

In het kader van de contractuele relatie of van een contractinitiatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het initiëren, uitvoeren en beëindigen, en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij over het algemeen niet in staat om de benodigde precontractuele maatregelen of de contractuele relatie met u uit te voeren.

 

Aparte informatie over uw recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

Volgens art. 21, lid 1, AVG heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging).

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de verwerking ten behoeve van directe reclame wordt uitgevoerd, heeft u op grond van art. 21, lid 2, AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar of op andere rechten van betrokkenen, is een kennisgeving in tekstvorm voldoende. U kunt ons schrijven of contact met ons opnemen via e-mail.

 

Bepalingen voor online meetings met “MS Teams” van Fleck GmbH

Hieronder informeren wij u op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale wet gegevensbescherming (BDSG) over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van online meetings met behulp van de videoconferentietool “Microsoft Teams“.

 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die rechtstreeks in verband staat met het uitvoeren van “online meetings” is

Fleck GmbH

Industriestr. 12

45711 Datteln

Telefoon:+49 2363 / 9123-0

E-mail:

Opmerking: als u de website van “Microsoft Teams” bezoekt, is de aanbieder van “Microsoft Teams” verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Voor het gebruik van “Microsoft Teams” is toegang tot de website echter alleen nodig om de software ervoor te downloaden.

Als u de “Microsoft Teams”-app niet wilt of kunt gebruiken, kunt u “Microsoft Teams” ook via uw browser gebruiken. De service wordt in dit verband dan ook aangeboden via de website van “Microsoft Teams”.

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt als volgt contact met hem opnemen:

Consultant gegevensbescherming Bernd Schulz

Endelner Weg 205 a, 46286 Dorsten

Telefoon: +49 2369 / 2080428

E-mail: datenschutz@fleck-dach.de

 

3. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de wettelijke basis voor de verwerking

Wij gebruiken de tool “Microsoft Teams” om telefonische conferenties, videoconferenties en webinars (hierna: “online meetings”) te houden. “Microsoft Teams” is een service van Microsoft Corporation.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Voor zover persoonlijke personeelsgegevens van Fleck GmbH worden verwerkt, vormt § 26 BDSG de wettelijke basis voor gegevensverwerking. Als betreffende het gebruik van “Microsoft Teams” geen persoonsgegevens nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van het dienstverband, maar niettemin een elementair bestanddeel vormen bij het gebruik van “Microsoft Teams”, vormt art. 6, lid 1, punt f, AVG de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. In deze gevallen zijn we geïnteresseerd in de effectieve uitvoering van “online meetings”.

Indien de verwerking van persoonsgegevens in het kader van online meetings noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u contractpartner bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen, dient art. 6, lid 1, punt b, AVG als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Als er geen contractuele relatie is, vormt art. 6, lid 1, punt f, AVG de wettelijke basis. Ook hierbij zijn we geïnteresseerd in de effectieve uitvoering van “online meetings”.

Mochten video- en audio-opnamen bij uitzondering noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit uitsluitend op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a, AVG.

Soort en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken “Microsoft Teams” om “online meetings” te houden. Als we “online meetings” willen vastleggen, zullen we u hierover vooraf transparant informeren en om uw toestemming vragen. Als het voor het vastleggen van de resultaten van een online meeting nodig is, zullen we de inhoud van de chat notuleren. Meestal zal dit echter niet het geval zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG wordt niet toegepast.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van “Microsoft Teams” verwerkt, waarbij de omvang van de gegevens daarbij eveneens afhankelijk is van de gegevens die u vóór of tijdens de deelname aan een “online meeting” verstrekt:

Gegevens over de gebruiker (registratiegegevens): zoals gebruikersnaam, activerings- en vergadercodes, e-mailadres, voor- en achternaam, bedrijf, organisatie-ID, deelnemer-IP, profielfoto (optioneel)

Configuratie- en communicatiegegevens: bijvoorbeeld apparaatnaam, IP-adres, geodata, tijdzone, activiteitenlogboeken, hardwaretype

Conferentie-informatie: bijvoorbeeld datum, tijd, duur, aantal deelnemers, inlogmethode, diagnostische informatie

Tekst-, audio- en videogegevens: in een “online meeting” kunt u de chatfunctie gebruiken. Hierbij wordt de door u ingevoerde tekst verwerkt om deze weer te geven in de “online meeting”. Om de weergave van video en audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en van een eventuele videocamera van het eindapparaat dienovereenkomstig verwerkt voor de duur van de meeting. U kunt via de “MS Teams”-applicatie de camera of microfoon op elk gewenst moment zelf uitschakelen of dempen.

 

4. Ontvangers/doorsturen van gegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens bij deelname aan “online meetings”: deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij het de bedoeling is dat ze worden doorgegeven. Houd er rekening mee dat de inhoud van “online meetings”, net als bij persoonlijke bijeenkomsten, vaak juist wordt gebruikt om informatie te communiceren met klanten, geïnteresseerden of derden en daarom bedoeld is om te worden doorgegeven.

Een andere ontvanger is de aanbieder van “Microsoft Teams”, de Microsoft Corporation.

 

5. Gegevensverwerking buiten de EU/EER

Gegevensverwerking in derde landen vindt in principe niet plaats, aangezien wij of de serviceprovider de opslaglocatie hebben beperkt tot datacenters in de EU of de EER.

We kunnen echter niet uitsluiten dat de serviceprovider ook servers buiten de EU/EER gebruikt of dat gegevens via internetservers naar buiten de EU of de EER worden gerouteerd. De juridische basis voor deze gegevensoverdracht is het geschiktheidsbesluit dat de Europese Commissie op 10 juli 2023 heeft aangenomen voor het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework. Dit bevat randvoorwaarden die als passende garanties moeten dienen voor een veilige doorgifte van gegevens tussen de EU en de VS. Voorwaarde hiervoor is dat Amerikaanse bedrijven zich aansluiten bij het EU-VS Data Privacy Framework door zich te verplichten aan gedetailleerde verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming te voldoen. Hieraan wordt door de aanbieder Microsoft momenteel onbeperkt voldaan.

 

6. Opslagduur

Uw persoonsgegevens die wij in het kader van uw gebruik van “Microsoft Teams” verwerken, worden in principe gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Een vereiste voor opslag kan met name bestaan als de gegevens nog steeds nodig zijn om contractuele diensten te vervullen en om waarborg- of garantieclaims te kunnen controleren en toekennen of verdedigen. In het geval van wettelijke bewaarplichten van 6 jaar of 10 jaar op grond van handels- en belastingwetgeving, wordt verwijdering pas overwogen na het verstrijken van de betreffende bewaarplicht. Wanneer en voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, worden de gegevens alleen opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt, tenzij er een andere wettelijke basis voor de verwerking is.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kunt u zich te allen tijde beroepen op de door de AVG aan u toegekende rechten, voor zover deze van toepassing zijn op de verwerking:

 • het recht op informatie of en welke gegevens van u worden verwerkt (art. 15 AVG);
 • het recht om rectificatie of aanvulling te vragen van gegevens die op u betrekking hebben (art. 16 AVG);
 • het recht om de u betreffende gegevens te laten wissen in overeenstemming met art. 17 AVG;
 • het recht om, in overeenstemming met art. 18 AVG, beperking van de verwerking van gegevens te verlangen;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met art. 20 AVG;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 21 AVG

Herroepbaarheid van uw toestemming

Als de verwerking plaatsvindt op wettelijke basis van toestemming, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping werd uitgevoerd (art. 7, lid 3, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens.